ANSØGNING
Til
Aalborg Haandværkerforenings rejselegat.