AHF beretning

Fra den sidste fest til SMVaalborg

29. november 2018 og 29. januar 2019 er to datoer, som vil komme til at stå markant i Aalborg Haandværfkerforenings historie. 29. november fejrede foreningen sin 170 års fødselsdag i Papegøjehaven. På det tidspunkt kunne festdeltagerne ikke vide, at det blev den uigenkaldeligt sidste fest i håndværkerforeningen. To måneder senere vedtog en ekstraordinær generalforsamling, at den 170-årige forening nu hedder SMVaalborg.

Navneskiftet var forberedt gennem nogle måneder, og overvejelserne begyndte allerede i oktober 2017, da Håndværksrådet skiftede navn til SMVdanmark. Både på landsplan og i Aalborg er det ny navn en markering af, at organisationerne ikke blot er for håndværkere, men for alle typer af små og mellemstore virksomheder.

Inden for SMV-gruppen er der i Danmark 270.000 virksomheder. Blot 100.000 af dem er medlem af en interesseorganisation. Navneskiftet er et klart signal om en ny, forstærket strategi. Vi skal både sigte bredt for at tiltrække flere af de organisationsløse og specifikt for at leve op til deres forventninger og behov. Lige nu er SMVaalborg ved at søsætte en kampagne for at gøre de små og mellemstore virksomheder i Aalborg opmærksomme på, at de er velkomne i en forening, som målrettet arbejder for deres rammebetingelser, livsvilkår og netværksdannelse. Det gør vi i samarbejde med SMVdanmark i håb om at skabe en synergieffekt mellem den nationale og lokale indsats. I fremtiden vil vi f.eks. kunne opleve, at vi lokalt afvikler arrangementer, hvis indhold er tilrettelagt af vores nationale moderorganisation.

22. august er en anden markant dato i 2018. Den dag blev Aalborg Alliancen etableret, og SMVaalborg er en aktiv partner sammen med Aalborg Kommune, LO, DI, Dansk Erhverv og Erhverv Nordjylland. Etableringen vakte berettiget opsigt: Aalborg Kommune vil over de næste 20 år afsætte 30 mio. kr. fra den af erhvervslivet indbetalte dækningsafgift til fremme af den tredje limfjordsforbindelse. I marts 2019 viste det første resultat sig: Motorvejsforbindelsen over Egholm kom med på regeringens liste over de højt prioriterede infrastrukturprojekter, og fra politisk hold blev der gjort klart opmærksom på, at den lokale medfinansiering på de 600 mio. kr. var stærkt medvirkende til opprioriteringen af det længe savnede projekt.

Men Aalborg Alliancen er mere end blot frontkæmper for den tredje fjord-passage. Alliancen og dens partnere vil kæmpe for gode rammebetingelser for erhvervslivet, adgang til kvalificeret arbejdskraft og nedbringelse af ledigheden. Det er en målsætning, som overordnet set kan skabe den økonomiske udvikling og dynamik, som i sig selv kan dække nogle af de 600 mio. kr., kommunen fremskynder Egholm-projektet med.

SMVaalborg føler sig i godt selskab i Aalborg Alliancen og vil bidrage til opfyldelsen af målsætningerne med nogle af vores særlige kompetencer: Synliggørelse og anbefaling af erhvervsuddannelserne og opfordring til etablering af flere praktikpladser og til, at flere af vore medlemsvirksomheder ansætter ledige akademikere.

I 2018 var det ti år, siden Aalborg Haandværkerforening etablerede sit korps af gæstelærere, der tog ud i folkeskoleklasser for at fortælle om livet som faglært håndværker. Det er ikke nogen hemmelighed, at gæstelærerkorpset aldrig blev særligt efterspurgt. Derfor gik vi i samarbejde med Aalborg Kommunes erhvervsplaymaker, Thomas Overgaard, som nu varetager ”salgsarbejdet” og kontakten med skolerne. Det begynder at ligne en succes. Flere skoler efterspørger besøgene, og hvor det tidligere var håndværksmestre, der besøgte skolerne, er det nu lærlinge, som møder eleverne i øjenhøjde.
Årets borgmestermøde i Håndværkerhuset var 13. juni, da Thomas Kastrup-Larsen gjorde rede for Aalborg Kommunes erhvervsstrategi 2019-2022. Den er ambitiøs, og Aalborg har allerede et godt grundlag for udviklingen: Dansk Industris årlige analyse viser, at Aalborgs erhvervsklima er klart det bedste blandt landets fire største byer.

På generalforsamlingen 25. april fik bestyrelsen to ny medlemmer: Henrik Hedelund, som bl.a. er blevet tovholder i folkeskoleprojektet, og tømrermester Peter Berg-Mortensen, der bl.a. også er repræsentant for Dansk Byggeri i Erhvervshus Nordjylland..
På generalforsamlingen blev også udtalt mindeord over foreningens æresmedlem, Frede Skrubbeltrang.

Aalborg Haandværkerforening har altid haft en ambition om at være en ”festlig erhvervspolitisk forening”; en kombination af målrettet politik og socialt, netværksdannende samvær. Inden for det spekter ligger en række af årets arrangementet. Fra kursus i EU’s ny persondataforordning (i samarbejde med SMVdanmark), legatfesten med 170 gæster i byrådssalen 8. maj og det efterhånden traditionsrige ”Sild & Jazz” i Håndværkerhuset.

Antallet af arrangementer vil – i samarbejdet med SMVdanmark – vokse, og bredden i arrangementstype vil blive prioriteret højt. Vi skal have noget på hylderne, når vi går ud og fortæller en helt ny målgruppe om SMVaalborg som deres forening. Det er en udfordring, men vi tager den op. De første 170 år er gået. Nu venter en ny tid.