Aalborg Alliancen. Derfor.

Aalborg Håndværkerforening er en af partnere bag Aalborg Alliancen. Vi mødte formand Svend Aage Suhr til en snak om, hvorfor de har valgt at bakke op om initiativet, der dels sætter fokus på at skaffe medfinansiering til den 3. Limfjordforbindelse og at reducere ledigheden i Aalborg Kommune.

”Som erhvervsorganisation giver det god mening for os at bakke op om Aalborg Alliancen, fordi vi arbejder mod de samme mål”, fortæller Svend Aage, som har været formand for organisationen de seneste 14 år og derfor kender medlemmerne godt. ”Det er vigtigt, at vi står sammen om den 3. Limfjordsforbindelse, for den betyder rigtig meget for vores medlemmer. Det går nemlig ud over både håndværksmesteren og kunder, når man ikke kan komme frem fx som følge af kø eller uheld, og forsinkelser koster penge”, uddyber Svend Aage.

”Vi har som organisation også et stærkt fokus på at sikre fremtidens arbejdskraft. Det spiller også godt ind i Aalborg Alliancen. Vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og vi har brug for at tage fat i rødderne, for det er vigtigt, at vi tidligt får præget de helt unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Her kan jeg fx nævne samarbejdet med Aalborg Kommunes erhvervsplaymaker og samarbejdet med skoler”, fortæller Svend Aage og fortsætter:

”Samtidig oplever vi, at flere og flere af vores medlemmer ansætter akademikere som en anden form for fremtidssikring”. Her kan vi se et godt samarbejde med Jobcenter Aalborg.

For små og store virksomheder
Ifølge Svend Aage er Aalborg Håndværkerforening Nordjyllands største erhvervspolitiske organisation med over 850 medlemmer. Organisationen er en del af SMV Danmark, som har 18.000 medlemmer på landsplan.

”Aalborg Håndværkerforening er for både store og små virksomheder. Vi har VVS-firmaer, elektrikere, byggefirmaer, maskinmestre, frisører, guldsmede og andre håndværkere som medlemmer”, fortæller Svend Aage.

Flere medlemmer til Aalborg Alliancen
Som partner i Aalborg Alliancen arbejder Svend Aage Suhr og Aalborg Håndværkerforening på at skabe synlighed over for de mange muligheder for at bidrage for organisationens medlemmer.

”Vi sætter blandt andet fokus på mulighederne ved arrangementer og i vores medlemsblad”, fortæller Svend Aage og fortsætter: ”Her spiller blandt andet mulighederne ved at ansætte akademikere en stor rolle”, slutter han.


Erhvervspolitisk udvalg

Bestyrelsen i Aalborg Haandværkerforening har nedsat et erhvervspolitisk udvalg, der koordinerer foreningens erhvervspolitiske indsats. Udvalget består af:

Lars Vase, VVS installatør

Søren Rønnov Nielsen, smedeoldermand

Evald Sørensen, malermester

Poul Bobach, smedemester

Steen Christensen, bagermester

Hanne Danielsen, frisøroldermand

Gert Kristensen, direktør

Michael S. Dahl, professor

Gert Spender, direktør

Svend Aage Suhr, formand

Vores fælles erhvervspolitiske indsatsområder dækker bl.a.:

• Innovation, vækst og udvikling 
• Erhvervsbeskatning og skattestruktur 
• Start eller salg af egen virksomhed 
• Selvstændighedskultur
• Fair konkurrence mellem virksomheder 
• Styrkelsen af erhvervsuddannelserne 
• Lettere adgang til finansiering 
• Mulighederne i en global verden 
• Færre administrative byrder 
• Ledelsesudvikling