Velkommen til SMVaalborg

(Aalborg Haandværkerforening)

Velkommen som medlem i SMVaalborg. For 950 kr. i årligt kontingent bliver du en del af Danmarks største erhvervspolitiske forening med ca. 18.000 medlemmer.

Udfyld blot skema her.


SMV egholm
Aalborg Alliancen har fokus
på meget andet end Egholm

Af Svend Aage Suhr
Formand for SMVaalborg
Kattesundet 20, 9000 Aalborg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det er grænseoverskridende, når modstandere af Egholm-motorvejen i fuld offentlighed fraråder aalborgenserne at handle hos forretninger, der er medlem af Aalborg Alliancen. At aktionen ud over at understrege forbitrelsen i den igangværende debat om den hårdt tiltrængte ny Limfjordsforbindelse samtidig afslører manglende indsigt i Aalborg Alliancens formål og berettigelse er beskæmmende.

Aalborg Alliancen blev etableret i august 2018 med fire hovedformål: Gode rammevilkår for erhvervslivet, tilstedeværelse af kvalificeret arbejdskraft, nedbringelse af ledigheden og styrkelse af kommunens infrastruktur. Alliancens medlemmer er: Aalborg Kommune, Dansk Industri, LO, Dansk Byggeri, Erhverv Norddanmark, SMVaalborg, Aalborg City, Dansk Erhverv og Erhvervs Netværk 9220 samt en række enkeltvirksomheder. De over 500 medlemmer repræsenterer samlet over halvdelen af kommunens private arbejdspladser.

Alliancens erklærede formål kan ingen have noget imod. Den voldsomme modstand opstod, da Aalborg Kommune/et flertal i byrådet besluttede at afsætte 30 mio. kr. årligt i 20 år til medfinansiering af en 3. Limfjordsforbindelse. Med bred politisk, lokal og regional opbakning og offentliggørelse af den ajourførte VVM redegørelse er øen Egholm blevet krydsningspunktet.

Som medlem af Aalborg Alliancen tilslutter SMVaalborg sig ubetinget alliancens fire hovedformål og opfordringen til at etablere flere praktikpladser inden for brancher, som kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Men vi har aldrig som Nordjyllands største erhvervspolitiske forening betragtet Egholm-linien som et must. SMVaalborgs håndværkermedlemmer har både deres værksteder og opgaver spredt over hele kommunen, og i deres dagligdag kan fjordpassagen være skiftende fordelagtig ved brug af tunnelen mod øst, broen i midt eller Egholm i øst.

De 600 mio. kr. Aalborg Kommune øremærker til den hårdt tiltrængte styrkelse af infrastrukturen hentes fra provenuet af den dækningsafgift, Aalborg ligesom 36 andre kommuner opkræver som en særskat (ved siden af ejendomsbeskatningen) på erhvervsbygninger.

Firkantet sagt kan de 600 mio. kr. i medfinansiering ses som det lokale erhvervslivs ”brugerbetaling” til en ny Limfjordsforbindelse.

I SMVaalborg har vi altid været modstander af erhvervsdækningsafgiften, som i budgetperioden 2019-2022 giver Aalborg Kommune et årligt provenu på 87 mio. kr.. Men når vi kan se, at ”vore” penge indgår i finansieringen af en infrastrukturforbedring, der i høj grad er til fordel for vore medlemmer og byens øvrige erhvervsliv, er pengene givet godt ud.

Et af de store projekter Aalborg og Nordjylland får konkurrence fra, når folketinget træffer beslutning om de fremtidige investeringer i infrastruktur, er Frederikssund-motorvejen. Den skal ligge i forlængelse af den 1,4 km lange højbro, Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord, som blev indviet 30. september 2019 efter en debat/modstand af Egholm-dimensioner. Her handlede det ikke primært om naturbeskyttelse, men om det rimelige i, at broen skulle brugerfinansieres.

Jeg kan huske mødet i Aalborg Erhvervsråd 6. februar 2017, hvor direktøren for Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen, berettede om det 13 år lange forarbejde og om slagsmålet om Danmarks tredje bro med brugerbetaling – anført af borgergruppen ”Broafgift? Nej tak!”

Peter Bo Andersens afsluttende råd til Aalborg Erhvervsråd lød: ”Det kræver tålmodighed og enighed. Det er afgørende, at alle aktører fortæller den samme historie om Nordjyllands ønsker og ideer, og at alle arbejder for den samme løsning”.

Da trafikminister Benny Engelbrecht i 2018 modtog endnu en protest fra borgergruppen, var hans svar: ”Hvis ikke politikerne var blevet enige om en brugerbetalt bro, havde borgerne i Frederikssund risikeret, at der måske slet ikke kommer en bro. Og en bro er der brug for”.

Nu står Prinsesse Marys bro som afløser for Kronprins Frederiks Bro fra 1935. Prisen blev 2 mia. kr.. VVM redegørelsen kom i 2006, og fire år senere besluttede folketinget at prioritere projektet i den førstkommende anlægslov. Det endte med, at staten bidrog med 650 mio. kr.. De resterende 1,35 mia. kr. finansieres via brugerbetaling i 40 år.

Modstanden fortsatte og kom til udtryk ved, at langt flere end forventet fortsatte med at bruge den gamle bro for at undgå brugerbetaling på 14 kr.pr. personbil hver vej. Der var budgetteret med 12.000 daglige biler. Det første år var det daglige tal i gennemsnit 2.700.; incl. 300 lastbiler (mod forventet 1.300 til 41 kr. hver vej). Den senest målsætning lyder på 8.500 daglige biler i 2025.

Og hvad kan vi så lære af det? At en ny, dyr broforbindelse kun kan realiseres, hvis alle trækker samme vej forud for folketingets afgørende prioritering. Og at brugerbetaling kan være en hindring for tiltrængt aflastning af en bymidte.

Diskussionen om brugerbetaling på 3. Limfjordsforbindelse er et afsluttet kapitel, men eftersom Aalborgs tilsagn om 20x30 mio. kr. i medfinansiering bliver positivt opfattet af de fleste landspolitikere, kan de penge vel godt opfattes som et brugertilskud til fremskyndelse af projektet.

Så når 3. Limfjordsforbindelse tages i brug, kan alle bilisterne glæde sig over, at Aalborgs erhvervsliv via Aalborg Alliancen, Aalborg Kommune og dækningsafgiften på forhånd har bidraget til en brugerfinansiering. Det forventer vi os ikke ubetinget tak for, men lidt forståelse i debatten vil være velkommen. Først senere kan det opgøres, hvilken betydning den ny forbindelse har for jobskabelse og virksomhedsetablering i Aalborg Kommune. Den effekt af investeringen tror vi på i SMVaalborg og i Aalborg Alliancen.


Aalborg klarer sig utroligt godt med uddannelsespladser til erhvervene

På trods af coronakrise er antallet af uddannelsespladser steget i Aalborg kommune. Der var ellers en velbegrundet frygt sidste år, for at det modsatte ville ske. Men med trepartsaftalen indgået tidligere på året 2020, med arbejdsmarkedets parter er bla. en af årsagerne til det positive resultat. Der til skal lægges en øget aktivitet i bla. byggeriet og en bevidsthed ved virksomhederne om at erhvervsuddannede medarbejdere er fundamentet for, at de mange byggerier m.m. kan gennemføres. Og ikke mindst at de unge vil erhvervsuddannelserne.

Sidste år på samme tid var der 5862 elever i gang med deres hovedforløb, I år er tallet på 6324, altså en flot stigning på 7,9%. Tallet for hele landet er 5%

5378 havde sidste år en uddannelsesaftale, som i år på samme tid er steget til 5881, stigningen er på hele 9,4 %. Tallet på landsplan er 4,8 %, altså næsten dobbelt så godt som landsgennemsnittet.

Antallet af skolepraktikelever er faldet fra 458 elever til 422, et fald på 7,9 %. Et tal hvor vi havde forventet en stor stigning, men heldigvis kan virkeligheden overgå de bedste eksperters vurdering. Skolepraktikelever er elever som ikke har en uddannelse, men gennemføre en del af praktikuddannelsen, som skolebaseret hvis en virksomhedsaftale ikke er muligt. På landsplan er der en stigning på 7,4%

Når eleverne er færdige med deres Grundforløb og skal videre var der i år 111 der ikke havde en uddannelsesaftale ved grundforløbets afslutning. Dette er 26 færre end sidste år, eller et fald på 18%. På landsplan er det kun 11,6%. Det er her skolepraktikken kan sikre, at de unge kommer i gang med uddannelsen. Op imod 99% finder senere en uddannelsesaftale med en virksomhed fra skolepraktiksystemet.

På alle parametre klarer virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst de unge i Aalborg kommune sig betydeligt bedre end gennemsnittet på landsplan. Og det skal vi være glade for, da det sikrer højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft til fremtiden og dermed øgede aktiviteter i fremtiden. Dette giver plads til mange nye unge i de kommende år og er med til at der er uddannelse til alle i Aalborg kommune.

SMVaalborg håber at corona epidemien snart er på retur, så alle vores unge kan komme i skole igen og at der til næste år er gode brobygningstilbud, til alle de unge der ønsker en erhvervsuddannelse. Vi vil igen, så snart det er forsvarligt, komme på skolebesøg i folkeskolen med elever fra erhvervsuddannelserne, så der gennem dialogen mellem de unge kan bidrage til en fortrolighed med erhvervsuddannelserne, inden det vigtige uddannelsesvalg skal træffes.

Søren Vogensen Nielsen
Bestyrelsesmedlem SMVaalborg
Medlem af ungestrategiens ledergruppe i Aalborg kommune


Aalborg Alliancen

Aalborg Haandværkerforening/SMVaalborg er en af partnere bag Aalborg Alliancen. Vi har mødt formand Svend Aage Suhr til en snak om, hvorfor de har valgt at bakke op om initiativet, der dels sætter fokus på at skaffe medfinansiering til den 3. Limfjordforbindelse og at reducere ledigheden i Aalborg Kommune.

”Som erhvervsorganisation giver det god mening for os at bakke op om Aalborg Alliancen, fordi vi arbejder mod de samme mål”, fortæller Svend Aage, som har været formand for organisationen de seneste 14 år og derfor kender medlemmerne godt. ”Det er vigtigt, at vi står sammen om den 3. Limfjordsforbindelse, for den betyder rigtig meget for vores medlemmer. Det går nemlig ud over både håndværksmesteren og kunder, når man ikke kan komme frem fx som følge af kø eller uheld, og forsinkelser koster penge”, uddyber Svend Aage.

”Vi har som organisation også et stærkt fokus på at sikre fremtidens arbejdskraft. Det spiller også godt ind i Aalborg Alliancen. Vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og vi har brug for at tage fat i rødderne, for det er vigtigt, at vi tidligt får præget de helt unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Her kan jeg fx nævne samarbejdet med Aalborg Kommunes erhvervsplaymaker og samarbejdet med skoler”, fortæller Svend Aage og fortsætter:

”Samtidig oplever vi, at flere og flere af vores medlemmer ansætter akademikere som en anden form for fremtidssikring”. Her kan vi se et godt samarbejde med Jobcenter Aalborg.

Læs mere her


 

SMVaalborg støttepakker: Støttepakkerne og den mentale hjælp

Der er etableret en lang række hjælpepakker, som skal hjælpe virksomhederne og deres medarbejderes økonomiske situation. Når man følger pressen, kan man se, at der mange, især små virksomheder, som er kommet i klemme. De fleste er økonomisk udfordret, samtidig med, at der er stor usikkerhed om fremtidens støttepakker.

Læs mere


Nordjyllands største erhvervspolitiske forening er blevet endnu større