Elevpladser

Antal oplæringselever som mangler en hel uddannelsesaftale eller restlæreaftale.

Ultimo oktober

Antal oplæringselever som mangler en hel uddannelsesaftale eller restlæreaftale.